Oppg. 1-4. Om forventningsfaktorer i etablerte blogger

Dette innlegget skal forsøke å analysere 2 blogger ihht. lesernes/følgernes forventningsfaktorer når det gjelder kommersielle aktørers satsing på sosial media. Disse forventningsfaktorene  beskrives av Thor O. Olsen (hentet fra The Facebook Era av Clara Shih 2011) i leksjon 1 i faget Sosiale medier og defineres på følgende måte:

Troverdighet (authenticity):
Akkurat som for private deltakere i sosiale medier, er tillit, troverdighet og en personlig tone interesse for og godt inntrykk av bedriftenes bruk av de sosiale mediene. Mange bedrifter oppnår dette gjennom å la mange meninger komme uredigert til orde, la ansatte få bidra på bedriftens sider og ha en konsistent bedriftsidentitet på nettet.

Gjennomsiktighet (transparency):
I web 2.0-æraen oppnår bedrifter respekt ved å være åpne og gi innsyn i f.eks. forretningsmetoder, samfunnsengasjement og produktegenskaper eller tjenesteinnhold. I den sammenheng er det viktig at både positive og negative synspunkter kommer fram.

Åpenhet (Medvirkning) (engagement):
Tilsvarende forventer kunder så vel som andre forretningsforbindelser at deres meninger uttrykt i sosiale medier blir hørt og tatt hensyn til. De vil ha meninger om produktegenskaper, hvordan man kan komme i kontakt med bedriften, hvordan bedriften behandler sine medarbeidere og hvordan bedriften engasjerer seg i samfunnsspørsmål. Om og hvordan bedriften vil ta inn over seg de kommentarene og rådene som kommer slik er opp til bedriften, men det er nødvendig at deltakerne i de sosiale mediene merker at de blir hørt, at neon i bedriften har lest og kommenterer deres innspill.

Rask respons (real-time response):
Med mobiltelefoner og iPads har vi blitt vant til rask reaksjon fra dem vi sender meldinger til. Tilsvarende er det nødvendig med rask reaksjon på hendelser på sosiale medier. F.eks. bør en Twittermelding fra en misfornøyd kunde behandles og besvares raskt, for å unngå viral spredning av misnøye. Riktig behandlet kan selv negative meldinger gi positiv effekt for bedriften, når man viser at bedriften er oppmerksom i nettsamfunnet.

Langsiktighet (long-time view):
En av de viktigste effektene av bruk av sosiale medier I bedriftens kommunikasjon er å bygge troverdighet og tillit til bedriften, faktorer som igjen har stor betydning for forretningssuksessen. Dette tar tid, og krever lengre planhorisonter enn tradisjonelt fokus på tidsbegrensete markeds- og produktkampanjer. Samtidig gir de sosiale mediene mulighet til å knytte tettere og mere permanente relasjoner med kundene, gjennom fellesskap på sosiale medier, f.eks. som Facebook fans og følgere på Twitter (followers). Slike langsiktige relasjoner, med tilgang til en mengde publikumsdata, gir nye og bedre muligheter til mange forskjellige målrettede, forretningsbestemte anvendelser av kombinasjoner av disse dataene.

Jeg har tatt for meg to blogger: NRKBeta (https://nrkbeta.no/) og Telenors blogg “Jobb smartere” (http://jobbsmartere.no/).
Begge aktørene er store og meget godt etablerte selskaper, samt helt (NRK) eller delvis statseid. Dette medfører at de er godt bemidlet og har sannsynligvis et etablert apparat for å bedrive markedsføring og profilering, men samtidig har de et samfunnsansvar og en forpliktelse ovenfor sine lesere som gjør at forventningsfaktorene beskrevet ovenfor vil være viktige ift. selskapenes omdømme og integritet.

Begge bloggene handler om teknologi og som ledende teknologibedrifter er troverdigheten god. Stort sett er innleggene objektive, men enkelte steder skinner forfatterens meninger igjennom, og dette er helt i orden så lenge det kommer tydelig frem og med tanke på at forholdet til gadgets og ny teknologi ofte har et følelsesmessig aspekt (ref. f.eks. iOS / Android). Dette blir også ofte kommentert og starter diskusjoner i kommentarfeltene. NRKBeta har langt flere kommentarer en JobbSmartere, men responstidsen er bra hos begge.

Når det gjelder åpenhet og gjennomsiktighet viser også JobbSmartere gode takter. Når de reklamerer for egne produkter/tjenester har de ofte med råd og tips for å redusere datatrafikk osv. Se eksempelvis http://jobbsmartere.no/2013/09/et-levende-mobilt-tradlost-nett/#.Vd7bQPntmko som handler om mobilroutere.

 

Begge bedrifter har stort kunde-/bruker-antall og langsiktighet er et viktig mål for begge. De er begge representert både på Facebook og Twitter.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s